BOARD

ASK ŞÜŞƏ MMC-NİN RƏHBƏR HEYƏTİ

Nəbiyev Səməd Məmməd

İstehsalat üzrə direktor müavini

Səməd Məmməd oğlu Nəbiyev 7 iyun 1961-ci ildə Sumqayıt şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Məktəbi bitirdikdən sonra təhsilini Rusiya Federasiyasının Moskva şəhərində davam etdirmişdir. 1984-cü ildə mühəndis ixtisası üzrə Moskva Energetika İnstitutunu, 1990-cı ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında aspiranturani bitirmiş və texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. Energetika, maşınqayırma, elektrotexnika və s. istehsalat sahələrində mühəndis, baş energetik, direktor və digər vəzifələrdə o cümlədən dövlət və özəl qurumlarda işləmişdir. 28 yanvar 2019-cu ildə “ASK ŞÜŞƏ”MMC-yə İstehsalat üzrə direktor müavini təyin edilmişdir. Bir sıra elmi məqalələrin və ixtiraların müəllifidir. Maraq dairəsi istehsalatın təşkili, elmi-texniki yeniliklərin tətbiqi və gənc mütəxəssislərin yetişdirilməsi sahələrini əhatə edir.

Fəxrəddin Quliyev Nürəddin

Direktor

Zaur Yaqubov Fazil

Direktor müavini

Binyət Əli oğlu Məlikov

Maliyyə və Kommersiya üzrə direktor müavini

23 may 1957-ci ildə Sizəyən şəhərində anadan olmuşdur. 1979-cu ildə M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinin Riyaziyatçı (riyaziyyat müəllimi) ixtisası üzrə bitirmişdir. 1979-1980-ci illərdə “Neft Kimya Avtomat Elmi Tədqiqat İnstitutun”-da, 1980-1990-ci illərdə “Azərbaycan Boru Prokatı” zavodunda, 1990-1996-ci illərdə “Bakı İnvest Birgə Müəssisəsin”-də, 2000-2001-ci illərdə “Milli Maşın Kompani”-MMC, 2001-2003-cü illərdə “Para Bank” Səhmdar Kommersiya bankı, 2003-2006-ci illərdə “Azərbaycan Alüminium” ASC-də, 2006-2011-ci ildə “Detal Alüminium MMC ”-də, 2011-2013-cü illərdə “Bakı Poladtökmə”ASC, 2013-2016-cı illərdə “Azərboru” ASC və 2017-2018-ci illərdə “İnter Glass” ASC baş mühasib, Maliyyə və Kommersiya departament direktoru və digər məsul vəzifələrdə çalışıb. 2018-ci ildə “ASK ŞÜŞƏ”MMC-yə Maliyyə və kommersiya üzrə direktor müavini təyin edilmişdir.

TOP