RƏHBƏRLİK

"QARADAĞ ŞÜŞƏ ZAVODU" ASC-NİN RƏHBƏR HEYƏTİ

Əliyev İsgəndər İsrafil

"Qaradağ Şüşə Zavodu” ASC-nin sədri

Əliyev İsgəndər İsrafil oğlu 19 dekabr 1959-cu ildə Yevlax şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Məktəbi bitirdikdən sonra təhsilini 1986-cı ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitunda İqtisadçı, 1999-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq şöbəsində təhsil almışdır. Uzun illər vergi orqanlarında rəhbər vəzifəsində çalışmış, bir neçə istehsal müəssəsində direktor kimi işləmişdir. 28 fevral 2023-cü ildə “Qaradağ Şüşə Zavodu” ASC-nə sədr təyin edilmişdir. Maraq dairəsi istehsalatın təşkili, elmi-texniki yeniliklərin tətbiqi və gənc mütəxəssislərin yetişdirilməsi sahələrini əhatə edir.

YUXARI