TEXNİKİ NƏZARƏT XİDMƏTİ

Şüşə zavodunun təməlindən müəssisədə Texniki Nəzarət Xidməti (TNX) təşkil olunmuşdur və bu gün şirkətin istehsal etdiyi şüşə məmulatların keyfiyyətini idarə edən zavodun ən mühüm bölmələrindən biridir.

Texniki nəzarət xidmətinin kollektivi 29 nəfərdən ibarətdir.

TNX işinin xüsusiyyətləri keyfiyyətsiz məhsullardan imtina etməkdir ki, keyfiyyətsiz məhsul müştəriyə çatmasın.

Ümumiyyətlə texniki nəzarət xidməti istehsalın bütün mərhələlərində keyfiyyətə nəzarət edir. İstehsalat sexlerində, müfəttişlər  tavlama sobasını tərk edən şüşə qablarda qüsurları barədə operatoru dərhal xəbərdar etmək məqsədilə məhsul taramasını aparırlar texniki nəzarət xidməti məhsulların keyfiyyətini təhlil edir və istehsal zamanı aradan qaldırmaq üçün qüsurları müəyyənləşdirir.

Bu gün zavodun texniki nəzarət xidməti aparıcı xarici istehsalçıların modern nəzarət və ölçü alətləri ilə təchiz olunmuşdur. İstehsalat sexində yüksək dəqiqlikli yoxlama avadanlığı işləyir.

Bizimi laboratoriyamız əsasən ABŞ-ın AGR şirkətinin cihazları ilə təchiz edilmişdir və aşağıdakı növ nəzarəti təmin edir:

 • daxili hidrostatik təzyiq
 • tavlama keyfiyyəti;
 • divarın və alt qalınlığın müəyyənləşdirilməsi
 • çəki və tutumu
 • termal dözümlülük
 • soyuq örtük qalınlığı

Şüşə taranın nəzarəti aşağıdakılardır:

 • tavlama sobasından çıxan məhsulların davamlı vizual nəzarəti
 • davamlı avtomatik nəzarət
 • sınaq laboratoriyasında həyata keçirilən texniki nəzarət
 • soyuq ərazidə həndəsi ölçüləri nəzarəti
 • qablaşdırmadan qabaq soyuq ərazidə keyfiyyətə nəzarət.
YUXARI